Propunerile Asociației Comunitare Bartolomeu Avantgarden pentru Regulamentul Bugetării Participative din Municipiul Brașov

Astăzi, în cadrul dezbaterii Regulamentului pentru Bugetarea Participativă organizată de Primăria Brașov, Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden a venit cu următoarele propuneri:

✅Principii pentru bugetare participativă

1. Este necesară specificarea distribuirii teritoriale a proiectelor, adică un raport al numărului de locuitori dintr-un cartier şi suma distribuită.
2. Este important ca distribuirea resurselor să se facă invers proporţional în raport cu calitatea vieţii. Cartierele cu mai puţine bunuri şi spaţii publice să aibă alocări mai mari.
3. Este relevantă organizarea unor dezbateri publice privind proiectele care se vor implementa pentru ca deciziile finale să genereze mai mult consens şi mai puţină competiţie între proiecte gândite individual. În designul bugetelor participative adoptate de Primăria Capitalei, la Cluj şi Oradea există o asimetrie informaţională între cetăţeanul pus de unul singur în faţa comisiei tehnice a Primăriei care validează sau nu proiectul depus, fără să existe o dezbatere în spaţiul public şi o motivaţie clară a respingerii proiectului.
4. Este relevantă încurajarea coagulării unor micro-comunităţi în jurul proiectelor propuse.

✅ Am prevăzut 7 cicluri pentru a încuraja nu doar o participare mai largă, ci şi o participare în profunzime:
Ciclul 0planificarea şi pregătirea procesului
• Încheierea unor parteneriate relevante
• Stabilirea şi instruirea echipei, inclusiv facilitatori
• Cartografierea câtorva probleme la nivel de cartier
Ciclul 1 Întâlniri la nivel de cartiere
• informare cu privire la buget defalcat pe domenii
• proiecte în derulare ale Primăriei
• propuneri de investiţii din partea cetăţenilor într-o formă schiţată (oral, dar şi prin distribuirea fişelor de proiect pentru completări individuale sau de grup)
• informare cu privire la procesul de bugetare participativa
Ciclul 2 – Propunerea proiectelor
Încurajarea muncii în echipă şi a propunerilor colective (un proiect trebuie să aibă adeziunea a minim 30 de participanţi în cadrul procesului sau a 30 de vecini / locatari).
Ciclul 3 – Înscrierea online a proiectelor
Persoanele care nu au posibilitatea de a înscrie proiectele pe platforma digitală, o fac la Primărie.

Ciclul 4 – Discutarea proiectelor atât online cât şi la nivel de cartiere
• alegerea delegaţilor în cadrul întâlnirilor de cartier care fac parte din Consiliul Bugetar Participativ, alături de aparatul tehnic al Primăriei şi consilieri locali. Numărul de delegaţi din Consiliul Bugetar Participativ este de cel puţin 50% din consiliu. În cadrul Consiliului, aparatul tehnic al Primăriei, delegaţii şi consilierii local fac evaluarea tehnică a proiectelor pentru a stabili eligibilitatea.
Ciclul 5 – Votul online final al proiectelor avizate de Consiliul Bugetar participativ
Ciclul 6 – Implementarea din partea administraţiei şi monitorizare din partea Consiliului bugetar participativ

 

Modificare regulament şi condiţiile de eligibilitate pentru a îmbunătăţi procesul:
• 10% din bugetul de dezvoltare al oraşului este distribuit prin mecanismele bugetării participative
• În procesul de votare se pot înscrie persoane cu vârsta de 16 ani
• Întâlnirile au loc în sălile de sport ale şcolilor, în centre comunitare, în aer liber, sau în oricare spaţii din micro-comunităţi (cartiere)
• Crearea unei platforme on-line care asigură feedback pentru propuneri sub forma comentariilor
• Un delegat nu poate fi ales mai mult de doi ani la rând, după care poate fi reales după o pauză de doi ani
• Informarea cu privire la procesul de bugetare participativă se face prin poştă şi email înaintea fiecărui ciclu sub forma unei scrisori din partea Primarului, Consiliului Local şi din partea Consiliului Bugetar Participativ. Pe lângă transmiterea acestor scrisori, au loc adunări publice în cartiere pentru discuţii directe cu cetăţenii. În cadrul informărilor (scrise şi directe) se ofera informatii inclusiv privind competentele Primăriei în raport cu alte instituţii, pentru a asigura o buna înţelegere a eligibilităţii proiectelor.
• Se votează la cel mult două proiecte dintr-o secţiune
• Investiţiile publice trebuie să garanteze accesul la bunul public (ex: în cazul modernizării curţii unei şcoli, şcoala trebuie să garanteze accesul atât pentru elevi, cât şi pentru rezidenţi, în curtea unei şcoli în timpul după-amiezilor, weekendurilor şi vacanţelor)
• Fiecare respingere de proiect va fi justificată, prin publicarea motivelor descalificării pe site-ul aplicaţiei, într-o secţiune special dedicată proiectelor respinse, declarate neeligiblile.
• Fişa de proiect elaborată de solicitant este consolidată de către Consiliul Bugetar Participativ. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita ajustări tehnice precum şi o estimare mai eficientă a costurilor, dar fără a aduce modificări la nivelul scopului şi a amplasamentului proiectului. Se va asigura astfel că investiţiile propuse să răspundă mai eficient nevoilor semnalate.
• Delegaţii Consiliului Bugetar Participativ sunt în proporţie de 50% femei pentru a asigura echilibrul reprezentării ca gen (şi pentru a corecta parţial dezechilibrele din rândul instituţiilor publice unde femeile sunt net subreprezentate)
• În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.
• În cazul situaţiei de similitudine între conţinutul diferitelor propuneri, Consiliul bugetar consultativ, notifică solicitanţii şi propune căderea de acord pentru integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
• Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Primăriei, deponenţii proiectelor nu pot invoca legislaţia în materia drepturilor de autor.
• Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă şi vor fi incluse în secţiunea proiectelor neeligibile cu motivarea descalificării)
• Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2018.
• Validitatea proiectelor va fi realizată de către Consiliul de bugetare consultativă, constituit la nivelul primăriei
• Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă trebuie să fie de competenţa Primăriei, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a alor prevederi legale în vigoare şi să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate
• Este necesară o mapare a cartierelor (pentru a asigura distribuţia teritorială a resurselor şi distribuţia invers proporţională cu situaţia fiecărui cartier.
• Este necesară implicarea unor facilitatori care sa sprijine comunităţile, în special pe cele mai puţin obişnuite să participe la procesul decizional, să dezvolte şi propună proiecte pentru cartierele lor.

🕑🗒Calendarul propus de Primăria Brașov este următorul:
– Depunere proiecte: 30 august- 26 septembrie
– Analiza Comisiei și comunicare către participanți: 27 septembrie – 8 octombrie
– Revizuire proiecte eligibile: 11- 17 octombrie
– Publicare listă finală proiecte eligibile: 18 octombrie
– Vot: 19 octombrie – 19 noiembrie
– Rezultate voturi și anunț proiecte câștigătoare: 22 noiembrie
– Implementare proiecte: 2022

Întreg regulamentul poate fi consultat aici: https://www.brasovcity.ro/…/3.%20Anexa%201%20Regulament…

Prin continuarea navigării pe platforma avantgarden-bartolomeu.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Află mai multe detalii aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close